Skip to main content

Iedereen kan communiceren, toch?!

Vaak verloopt de communicatie tussen mensen prima en vanzelf:

 • We begrijpen elkaar zonder woorden.
 • We voelen elkaar goed aan en weten precies wat er wordt bedoeld.
 • We voelen verbinding met iemand die op dezelfde golflengte zit.
 • We vertrouwen elkaar en staan open voor ideeën en meningen van anderen.

Wat zou het toch mooi zijn als we altijd aan een half woord genoeg zouden hebben en met iedereen om ons heen een goed contact zouden hebben. Zonder gedoe. Zonder misverstanden. Maar helaas!

Effectief communiceren is iets anders dan praten!

In samenwerking en interactie tussen mensen loopt het toch lang niet altijd lekker. Iedereen kán wel communiceren, maar lang niet altijd effectief:

 • Het persoonlijk contact loopt stroef, de interactie loopt niet lekker
 • Je komt niet over zoals je graag zou willen
 • Je bedoelt iets anders dan hoe het wordt opgevat
 • Je begrijpt niet goed waarom de ander zo reageert op wat jij doet of zegt
 • Er ontstaan gevoelens en emoties die de zaak vertroebelen en er ontstaan beelden van elkaar die niet kloppen

… met als gevolg: irritaties, onbegrip, weerstand en in het ergste geval conflicten, ruzies.

Miscommunicatie op de werkvloer

In je privéleven kost het ongetwijfeld veel energie om misverstanden in de communicatie op te lossen. Op je werk kost het niet alleen energie, maar ook je werkplezier, motivatie en gaat het ten koste van de resultaten. Van vertraging in projecten tot geklaag, geroddel of zelfs ziekteverzuim ten gevolge van verstoorde werkrelaties.

Leer jongleren met drie ballen

Ja, iedereen kan communiceren, dat is waar. Maar, iedereen kan ook jongleren met 3 ballen! Het kán, maar dat jongleren vraagt wel oefening en alertheid. Je moet je bewust zijn van je houding en bewegingen om de ballen in de lucht te houden. Bij communiceren gaat dat net zo, alleen dan heten de ballen ‘Inhoud, Proces en Relatie’.

Om je boodschap (INHOUD) effectief over te laten komen, moet je je bewust zijn hoe je iets zegt, tegen wie je het zegt (RELATIE) en oog hebben voor de omstandigheden en het verloop van het gesprek (PROCES).

Onze gesprekken zijn een verzameling monologen. We begrijpen nooit echt wat er in de ander omgaat – Stephen R. Covey

Met meer effect leren communiceren

Mensen luisteren niet altijd met de intentie om de ander te begrijpen, maar om antwoord te kunnen geven. Óf ze zijn aan het woord, óf ze bereiden zich daarop voor. Het gaat vaak om de inhoud! Herken je dat dat iemand in een vergadering zijn punt al lang heeft gemaakt en zichzelf daarna toch nog een paar keer herhaalt? Het zou kunnen dat die persoon het gevoel heeft dat er niet naar hem wordt geluisterd, waardoor hij zijn verhaal op inhoud steeds meer kracht wil bijzetten.

Om je communicatie kracht bij te zetten, helpt het om (meer) oog te hebben voor het proces en de relatie:

 • Hoe zit jij erbij? En de ander? Hoe reageren jullie op elkaar?
 • Heb jij het gevoel dat jullie elkaar begrijpen? Waar zie je dat aan?
 • Is er genoeg tijd voor het gesprek? Of is ineens de tijd op zonder tot de kern te zijn gekomen?

Effectieve communicatie betekent dus contact maken! Zowel op inhoud, als op de relatie, met oog voor het proces en wat er op dat moment nodig is.