Keizer & Co

Visie

“Wie niet weet waar hij heen wil, komt er nooit.”

Een visie zegt iets over de koers van een organisatie. In ons geval zegt het iets over onze kijk op communicatie en wat we daarmee willen als bureau. Communicatie en coaching zijn brede begrippen.

Vanuit eigen ervaring en voortschrijdend inzicht hanteert Keizer & Co twee gedachten die richtinggevend zijn voor onze aanpak in coachen en trainen.

Communicatie is contact maken, met jezelf én met de ander

Daarbij is zelfkennis de eerste stap naar bewuste communicatie. De tweede stap is je bewust zijn van het referentiekader en de belevingswereld van de ander en dat deze mogelijk kunnen verschillen van die van jou.

Verbanden zien en verbindingen leggen

Als je weet wat er speelt in je omgeving, in het hoofd van de ander én in je eigen hoofd, kun je pas je paradigma’s bijstellen.