Keizer & Co

Kinderachtig gedrag en Kritische Ouders

recensie afbeelding

TA is communicatiemodel én een persoonlijkheidsleer, die ervan uitgaat dat ervaringen in zijn vroege levensjaren een mens besluiten laat nemen over zichzelf en zijn omgeving (script). Naarmate we de structuur van onze persoonlijkheid en ons script beter begrijpen, herkennen we ook waar onze gedragspatronen vandaan komen.

Uitgangspunt van TA: ieder van ons denkt, voelt en handelt vanuit 3 ‘ego-posities’

     

Geen enkele is goed of fout. Ze hebben elk een eigen effect op de relatie tussen betrokkenen. De vorm waarin we communiceren vanuit onze ego-posities maakt ons bewust van de effecten van communicatie. Het verklaart waarom communicatie niet lekker loopt, blokkeert of we het gevoel hebben dat er spelletjes worden gespeeld.

TA geeft je een spiegel als het gaat om relaties die we in stand houden met onze geliefden, familie, vrienden, kennissen en collega's. Vind je jezelf 'ok', maar de ander 'een sukkel'? Zie je jezelf als minderwaardig ten opzichte van de ander? Hoor je de stem van je ouders nog steeds doorklinken in wat je doet? TA in coaching en training geeft je inzicht in hoe je zelf je positie in relaties in stand houdt en wat je kunt doen om patronen te doorbreken.

Annett Keizer heeft in 2011 haar TA-opleiding bij Phoenix in Utrecht afgerond en past TA-methodes en -oefeningen toe in haar coaching en trainingen.