Keizer & Co

Logische niveaus van verandering

recensie afbeelding

Mensen veranderen soms makkelijk, soms moeilijk. Gaat het om kennis en vaardigheden of om het bijstellen van overtuigingen en drijfveren? Bij het eerste gaat dat vaak een stuk makkelijker dan dat iemand zijn overtuigingen aanpast. Hoe dichter iets bij je persoonlijkheid en je kern ligt, hoe moelijker het vaak is om daarin iets te veranderen.   

Verandering lukt pas als je inzicht hebt in hoe je in elkaar steekt. Het model van de 'logische niveaus van verandering' helpen daarbij. Dit model bestaat uit van 6 niveaus van leren, communiceren en veranderen. Deze lopen van concreet (tastbare omgeving) naar abstract (missie en drijfveren). De bovenste drie lagen zijn niet zichtbaar voor anderen. Daarmee lijkt dit model op een omgekeerde ijsberg: alleen wat je laat zien in gedrag is zichtbaar voor je omgeving. Wat je weet, denkt en wie je bent wordt allemaal pas zichtbaar als je erover communiceert. 

Als we willen veranderen, kijken we naar de verschillende niveaus om te begrijpen waar we het beste kunnen interveniëren om succesvol gedrag te creëren, dat het beste past in de omgeving van dat moment en vooral ook: bij wie we zijn en wat we willen.

 

In onze coaching en trainingen gebruiken we het model van de logische niveaus om inzicht te krijgen in:

  • het ontwikkelen van eigen doelen, visie en missie
  • het achterhalen van doelen, visie en missie van een ander