Keizer & Co

Feedback geven

recensie afbeelding

Feedback geven wil zeggen dat je de ander informeert over de effecten van zijn gedrag. Doordat het altijd gaat over de effecten van dat gedrag op jou, zegt feedback net zoveel over jezelf als over de ander. 

Door feedback te geven wil je iemand informeren over hoe je zijn gedrag ziet en ervaart. Het kan zijn dat iemand zich daarin meteen herkent. Soms is deze informatie nieuw en kan effectieve feedback juist iemands zelfkennis helpen vergroten, bijvoorbeeld omdat je hem wijst op zijn blinde vlekken.

 Feedback is alleen effectief als je het namens jezelf uit. "Ze vinden / zeggen ..." zijn zulke algemeenheden, dat degene aan wie je feedback wilt geven zeker niet geneigd zal zijn om te luisteren. Houdt het daarom concreet en bij jezelf.