Keizer & Co

Communiceren: 3 niveaus van interactie

recensie afbeelding

Kunnen jouw vergaderingen, (team)overleggen, brainstorms, briefings en andere gesprekken met 1 of meer mensen ook effectiever en efficiënter? Omdat:

 • je geen ruimte krijgt om aan het woord te komen.
 • je het gevoel hebt dat 'ze' je niet goed begrijpen.
 • er te weinig tijd is voor teveel informatie.
 • wollig taalgebruik de kern van het gesprek verdoezelt.
 • ego's en status van gesprekspartners belangrijker lijken dan de inhoud.
 • we iedereen netjes laten uitpraten en beleefd blijven luisteren terwijl het geen nut (meer heeft).
 • hoofd- en bijzaken door elkaar lopen = detailneuken.
 • iedereen denkt/praat vanuit eigen referenties in plaats van een gezamenlijk doel.
 • er onvoldoende focus is dankzij smartphones, laatkomers, weglopers enz.
 • niemand zin of lef heeft om elkaar ergens op aan te spreken.
 • er soms 3x hetzelfde wordt gezegd waarna de tijd om is.

Hoog tijd om te interveniëren! Leer te sturen op inhoud en vooral op proces én relatie.

In onze communicatie besteden we vaak veel aandacht aan de inhoud van ons verhaal. Natuurlijk is het mooi als een verhaal ook daadwerkelijk 'hout snijdt' en ergens over gaat. Maar, als je geen contact weet te maken met je gesprekspartner, vind je meestal geen of weinig gehoor. Investeren in de relatie met degene(n) die tegenover je zit(ten) is dus van groot belang. 

Naast inhoud is het net zo belangrijk om oog te hebben voor het proces terwijl je praat. Zijn mensen nog aangehaakt bij wat je zegt? Of spelen er andere zaken, die voor verstoring van het verhaal zorgen? Hoeveel tijd is er nog voor het gesprek? Begrijpt de ander wat je bedoelt of is hij met z'n hoofd heel ergens anders?  

Effectieve communicatie lijkt daarom veel op het jongleren met 3 ballen: moeilijk om te doen, prachtig als het lukt en soms laat je een bal vallen, waardoor het gesprek wat minder soepel loopt.