Keizer & Co

Communiceren: 3 niveaus van interactie

recensie afbeelding

Kunnen jouw vergaderingen, (team)overleggen, brainstorms, briefings en andere gesprekken met 1 of meer mensen ook effectiever en efficiënter? Omdat:

  • je geen ruimte krijgt om aan het woord te komen.
  • je het gevoel hebt dat 'ze' je niet goed begrijpen.
  • wollig taalgebruik de kern van het gesprek verdoezelt.
  • ego's en status van gesprekspartners belangrijker lijken dan de inhoud.
  • hoofd- en bijzaken door elkaar lopen = detailneuken.
  • iedereen denkt/praat vanuit eigen referenties in plaats van een gezamenlijk doel.
  • er onvoldoende focus is dankzij smartphones, laatkomers, weglopers enz.
  • niemand zin of lef heeft om elkaar ergens op aan te spreken.

Hoog tijd om te interveniëren! Leer te sturen op inhoud en vooral op proces én relatie.

In onze communicatie besteden we vaak veel aandacht aan de inhoud van ons verhaal. Natuurlijk is het mooi als een verhaal ook daadwerkelijk ergens over gaat en 'hout snijdt'. Maar, als je geen contact weet te maken met je gesprekspartner komt je boodschap meestal niet goed over. Investeren in de relatie met degene(n) die tegenover je zit(ten) is dus van groot belang. Sta daarom eens wat vaker stil wie er tegenover je zit. Welke kennis en ervaringen heeft die persoon? Hoe kijkt hij naar de wereld? Wat vindt hij belangrijk? Wat is zijn communicatiestijl en hoe sluit jij daar het beste op aan? Check of je elkaar (nog) begrijpt door af en toe samen te vatten!

Naast inhoud is het net zo belangrijk om oog te hebben voor het proces terwijl je praat. Zijn mensen nog aangehaakt bij wat je zegt? Of spelen er andere zaken, die voor verstoring van het verhaal zorgen? Hoeveel tijd is er nog voor het gesprek? Begrijpt de ander wat je bedoelt of is hij met z'n hoofd heel ergens anders?  Zodra je het gevoel hebt dat iemand afhaakt in het gesprek, kun je er maar beter naar handelen. Dus, niet dóórgaan met je verhaal maar even checken of er misschien iets aan de hand is, waardoor iemand is afgeleid of zijn focus verliest.

Effectieve communicatie is nog het beste te vergelijken met jongleren met 3 ballen: moeilijk om te doen, prachtig als het lukt en soms laat je een bal vallen, waardoor het gesprek wat minder soepel loopt. Als er 'een bal' valt, stop dan even met praten, raap hem op en ga verder. Oefening baart kunst!

In coaching en trainingen van Keizer & Co is dit één van de meest gebruikte visuals omdat het meteen helder maakt waar de communicatie tussen mensen stroef gaat. Benieuwd naar hoe jouw communicatie op de werkvloer weer vlot kan worden getrokken? Kom dan eens langs bij één van onze Masterclasses Communicatie of maak een afspraak voor een vrijblijvend intakegesprek.