Keizer & Co

Communicatiestijlen

recensie afbeelding

Communicatie is een combinatie van verbaal en non-verbaal gedrag. Ieder mens heeft daarin zijn eigen stijl.     Goed communiceren, zorgt voor effectief samenwerken en prettige omgang.  

Weten hoe je zelf overkomt in een gesprek, maakt dat je bewust je eigen kwaliteiten kunt inzetten en je valkuilen kunt vermijden. Je bewust zijn van de stijl van je gesprekspartner, maakt dat je kunt kiezen hoe je je stijl hierop af stemt, in plaats van primair te reageren.

Om communicatiestijlen te (h)erkennen gebruiken we het sociaal-psychologisch model van Merill & Reid (VS, 1981). Basisdimensies voor hun model zijn:

1) de wijze van beïnvloeding: ruimte nemen of ruimte geven en

 2) de mate waarin je je beleving uit of benoemt: inhouden of uiten van emoties en persoonlijke beleving.

De combinatie van de 2 assen levert 4 verschillende stijlen voor interpersoonlijke communicatie op: directief, expressief, coöperatief en beschouwend.