Keizer & Co

Hoe je positieve gesprekken voert

recensie afbeelding

Appreciative Inquiry (A.I.)  is een filosofie voor verandering. Het is een proces, waarbij alle betrokkenen meedoen in het verhaal: een systeembenadering dus. Waar het traditionele denken veelal is gericht op de analyse van problemen, richt A.I. zich op de kracht van mensen in een organisatie.

Traditioneel denken versus denken volgens de A.I.-methode

A.I. gaat over het ontdekken en toepassen van nieuwe kennis en ideeën over organiseren en organisaties. Die nieuwe kennis en ideeën ontstaan door positieve ideeën, prestaties en ervaringen met elkaar te onderzoeken en te delen: waarderend onderzoek dus  in plaats van oplossingen voor problemen zoeken. Dit onderzoek bestaat uit 5 fasen die systematisch worden doorlopen: