Keizer & Co

Adviseren met impact

recensie afbeelding

Wat vinden wij van onze klant? Hoe kijkt onze klant naar ons als mens en naar ons vak, met alle wederzijdse verwachtingen van dien. En hoe zien we dat in de context van de omgeving, waarin 'de spelers' zich bevinden?

Als we deze factoren in kaart brengen, zien we wanneer advies effectief is, op welk niveau knelpunten zitten en waar we kunnen interveniëren. Effectief advies vraagt om kwaliteit van werken van de adviseur, acceptatie bij je klant en het managen van jezelf in je adviesrol met oog voor het speelveld van de organisatie en/of situatie.   

 •   

Klantbeeld: ken je klant & zijn vraagstuk

 • Hoe goed ken ik mijn klant? Bespreek eens wat hem bezighoudt vanuit zijn functie en persoonlijkheid. Wat vindt hij belangrijk? Wat heeft hij (van jou) nodig?
 • Sluit ik voldoende aan op het kennis- en ervaringsniveau van mijn klant. Spreek dezelfde taal (geen jargon!).
 • Leef ik me voldoende in in zijn belevingswereld? Bekijk de zaken (en het vraagstuk) ook eens vanuit het perspectief van je klant.

Beroepsbeeld: ken je vak

 • Ben ik de juiste persoon om te adviseren? Kijk of je beschikt over de juiste kennis en vaardigheden om over het vraagstuk te adviseren. Of valt er nog iets bij te leren?
 • Hoe zie ik mijzelf als adviseur? Leg uit wat jij, vanuit je rol, kunt bieden en nodig hebt.
 • Wat verwacht de klant van mij, als adviseur? Hoe kijkt hij aan tegen jouw vakgebied en expertise. Weet hij wat jij te bieden hebt?

Zelfbeeld: ken jezelf

 • Weet ik wat ik waard ben? Als professional ken je je persoonlijke kwaliteiten én valkuilen!
 • Respecteer ik dat wij beiden door verschillende ‘brillen’ naar het vraagstuk kijken? Zoek naar de gezamenlijke belangen in plaats van de (menings)verschillen.
 • Ben ik me bewust van hoe ik ‘aan tafel zit’? Draagvlak creëer je niet alleen door de inhoud van je advies, maar ook door je manier van presenteren (non-verbale en paraverbale communicatie).

Context: ken je omgeving

 • Wat is de cultuur in mijnorganisatie (en die van mijn klant)? Soms gelden er codes  en regels die niet worden uitgesproken, maar waar je wel rekening mee moet houden.
 • Welke belangen heeft de organisatie? Zet daarmee het vraagstuk in een breder perspectief zodat je weet wat er nodig is voor een optimaal resultaat.
 • Wie raakt het vraagstuk nog meer? Kijk wie in het netwerk met het vraagstuk te maken heeft en betrek zo nodig deze mensen daarbij voor betere afstemming, meer informatie en/of meer draagvlak.

 Keizer & Co biedt tweedaagse training Adviesvaardigheden aan, voor stafmedewerkers, met name communicatieadviseurs, waarin deze vragen aan de orde komen. Deze praktische trainingen geeft zowel handvatten voor adviseren als oefeningen aan de hand van eigen casuïstiek van de deelnemers. Mail ons voor een vrijblijvende offerte.