Keizer & Co

Gestructureerd vertellen met STARR

recensie afbeelding

Heeft een leidinggevende ooit tegen je gezegd dat je wel wat 'zichtbaarder mag zijn' in je organisatie? Of kreeg je ooit de vraag (bij een sollicitatie): "Kun je iets vertellen over een succes of waar je trots op bent?". Dan verwachten mensen dat je kunt benoemen wat jouw taak en rol was in een situatie. De STARR-methode helpt je om je bewust te worden van jouw rol, taak en verantwoordelijkheden.

Wat was er aan de hand? Waarvoor was jij verantwoordelijke? Wat deed je toen? Wat leverder dat op? En, als je nu terugkijkt, is er dan iets wat je anders zou doen en zo ja, waarom?