Keizer & Co

Contactgegevens

Keizer & Co is gevestigd in het midden van Nederland. Trainen en coachen doen we voornamelijk vanuit

'Het Coachhuis', Oorsprongpark 7, Utrecht (géén postadres!)

Als er vraag naar is, komen we ook graag naar je toe. Omdat Keizer & Co is verbonden aan Het Coachhuis, is het mogelijk om in overleg te kijken op welke locatie in Nederland we met elkaar afspreken voor trainingen en coachgesprekken.

Keizer & Co, communicatie en coaching  

KvK-nummer: 50168282 t.n.v. AMG Keizer Communicatie en Coaching 

Telefoon: 06 - 1884 00 10

E-mail: info@keizerco.nl

Website: www.keizerco.nl


Klik op de foto voor een overzichtskaart van de locatie.

Trainings- en coachruimte Het Coachhuis, Oorsprongpark 7, Utrecht-Oost (naast de Berenkuil)

   

 

     

 


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren